• Blumenbecker Gruppe

Právní náležitosti

Základní data:
Sídlo: CZ Praha 10       
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 35878
DIČ: CZ-63072394
IČ.:  63072394

Blumenbecker Prag s.r.o.
Počernická 272/96
10800 Praha 10

Jednatel:
Andrej Schvarc

Editor se zodpovědností za obsah:
Blumenbecker Prag s.r.o.

Odvolání:

Společnost činí veškerá opatření, aby informace a čísla na této webové stránce byly přesné. Nebere však na sebe žádnou záruku  ani garanci za to, že uvedené informace a čísla jsou aktualizované, správné a úplné.To platí i pto ostatní webové stránky, na které se odkazují hyperlinkové odkazy. Společnost není rovněž odpovědná za obsah takto propojených webových stránek. Společnost si vyhrazuje právo doplnit, nebo přidat nové údaje do poskytovaných informaci a čísel bez předchozího upozornění.

Obsah stránky je chráněn autorským právem (copyright). Jakékoliv rozmnožování informací a čísel, dále pak použití textů s výjimkou forografií a některých grafů vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti.

Všechny informace a číselné údaje  společně s jejich využitím, loginy na webovou stránku a jakákoliv akce, případná schovívavost nebo opomenutí vztahující se k webové stránce podléhají pouze německému právu.

Práva

Copyright 2016 Blumenbecker Prag s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo distribuce obsahu z webových stránek firmy Blumenbecker včetně framingu a ostatních rozměrů není povoleno bez předchozího písemného schválení od Blumenbecker Prag s.r.o.